Veskimöldresse rajatakse 250 uut kodu

Veskimöldre elurajooni arendajad on ette võtnud 100-hektarilise maa-ala teisel pool Instituudi teed ja lubavad sinna garanteeritult sama kõrge kvaliteediga ja tervikliku kodukeskkonna kujundamist, kirjutab Saue vallaleht Koduvald.

Planeering ise on menetluses olnud juba aastaid, kuid eelmisel aastal ostis kinnistu ära investeerimisettevõte Brave Capital, mille arendustegevust kutsuti juhtima Kaido Saveljev, kes oli ka omaaegse Veskimöldre kvartali loomise juures. «Nägin selles potentsiaali Veskimöldre laienduse jaoks, mis võimaldaks käsitleda kahte piirkonda tervikuna. Mina ei ole kunagi vaadanud ühtegi arendust vaid kui puhast äriprojekti. See peaks ikka inimestele ka midagi andma,» põhjendas Saveljev väljaandele. 

Uutele elanikele peaks uus rajatav elupiirkond andma õnneliku kodu, seisab müügiks ettevalmistatud reklaamibrošüürides. Arendaja on lubanud välja ehitada kogu taristu – 7 kilomeetrit sõiduja kergteid, tänavavalgustuse, kõik vee- ja kanalisatsioonitrassid, palistada kesksed alleed haljastusega. Esialgselt arvestatakse ligi seitsme miljoni eurose investeeringuga. «No näiteks rulluisutajad saavad endale suurepärase asfaltkattega sõitmise tee,» lubas Saveljev. 

Plaani pealt on näha, et lähedusse on kavandatud ka veel tankla ja kauplus, pargi- ja rohealad. Plaanil on ära märgitud ka perspektiivne lasteaed-algkooli koht, mille ehitamist arendaja enda peale ei võta, kuid on lubanud kinnistu tasuta valla omandisse anda ja lisaks anda iga majapidmaise pealt 4000 eurot n-ö sotsiaalse infrastruktuuri rajamise toetuseks. Aprillikuus viidi Veskimöldres läbi ka küsitlus, eesmärgiga koguda kohalikelt elanikelt tagasisidet ja ettepanekuid nii olemasoleva elurajooni arenduse kui ka laienduse kohta. 

Uus kodu ligi 1000 inimesele 

Kokku arendatakse Veskimöldre teise etapi raames välja 250 uut kinnistut, millest 91 on ridaelamuboksi ja 159 eramaja krunti. Võib uskuda, et uue kodu leiavad seal peamiselt pereinimesed, ehk et prognoositav elanikkonna kasv Laagris võib olla ligi 1000 inimest. 

Ridaelamuboksid ehitab arendaja ise ka välja, maja võib uus elanik ise püsti panna, kuid pakutakse ka n-ö võtmed kätte teenust, et arendaja ehitab valmis ka hoone. Piirkond hõlmab endas nii kõrghaljastusega metsatukka peituvaid krunte kui ka avaramaid põllupealsemaid kinnistuid. Hinnad algavad 82 500 eurost ja lõppevad 213 tuhande juures, olenevalt siis kinnistu suurusest (1500 kuni 3000 ruutmeetrini) ja asukohast. Kõrghaljastusega krundid on pisut kallimad, aasapealsed soodsamad. Kõik liitumised on krundi hinna sees: tsentraalne vesi, kanalisatsioonisüsteem, elekter, sidevõrgu ja gaasitrassiga liitumine. Kui maja ka arendajalt peale tellida, siis soodsaim koduost võiks jääda Veskimöldre teise etapi piirkonnas umbes 200 000 euro kanti.