N, 28.01.2021

Tallinn jagas ühistutele mitu tuhat eurot lilleraha

Paneelid ja lilled.

FOTO: KALEV SAAR/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna korteriühistutelt laekus projekti «Roheline õu» raames haljastustoetuse saamiseks 116 taotlust, millega taotleti kokku üle 46 300 euro toetust.

«Positiivne otsus langetati 103 taotleja osas,» ütles abilinnapea Eha Võrk (Keskerakond). Linnaosadest said enim toetust Lasnamäe kokku 23 korteriühistu ja 10 908 euroga ning Põhja-Tallinn 28 korteriühistu ja 9626 euroga. Mustamäel sai toetust 17 korteriühistut, kes jagavad omavahel 7934 eurot.

Enim sooviti toetust kortermaja ümbruse heakorrastamiseks, haljastamiseks ja heki rajamiseks, kokku 71 taotlust, puude raieks ja hoolduslõikuseks laekus 26 taotlust ning muru rajamiseks ja taastamiseks, sealhulgas sambla tõrjeks esitati 11 taotlust.

Tänavu on projekti «Roheline õu » raames korteriühistutele haljastustoetuste maksmiseks linnaeelarves ette nähtud 44 278 eurot. Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ja toetuse määr kuni 60 protsenti kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

«Korteriühistud saavad projekti raames taotleda toetust taimede soetamiseks ja istutamiseks, lillevaaside ja amplite ostmiseks, muru rajamiseks ja sambla tõrjeks ning puude raieks ja hoolduslõikuseks,» ütles Võrk.

Toetus makstakse välja pärast seda, kui korteriühistu on kavandatud tegevused ellu viinud, arved tasunud ja esitanud linnavaraametile kuluaruande koos nõutavate lisadega. Korra kohaselt on aruannete esitamise viimane päev 10. september, tähtajaks laekumata kuluaruanne on alus toetuse maksmisest keeldumiseks.

Kui korteriühistu on kavandatud tegevused ellu viinud, arved tasunud ja esitanud tähtajaks linnavaraametile kuluaruande koos nõutavate lisadega, peaks ta võtma ühendust oma asukohajärgse linnaosa valitsusega ja leppima kokku kohapealse kontrolli läbiviimise aja.

Kohapealset kontrolli teevad Rohelise õue hindamiskomisjoni liikmed, kes vaatavad tehtu üle ja vajadusel nõustavad hooviala edasiste haljastustegevuste osas. Kontrolli kohta vormistatakse kontrollakt.

Tallinna linn toetab projekti «Roheline õu» kaudu korteriühistuid hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel 2013. aastast. Aastatel 2013-2015 on linnaeelarvest projekti toetusteks eraldatud kokku on 115 780 eurot. Eelnenud kahel aastal sai toetust kokku 182  korteriühistut.

Projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu. Ühtlasi soovitakse projektiga aidata kaasa Tallinna saamisele 2018. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks.

Toetus on ette nähtud puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks; muru rajamiseks ja sambla tõrjeks; puude raieks  ja hoolduslõikuseks ning loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks.