Keila vald kinnitas Pärdi keskuse ala detailplaneeringu

Arhitektuurivõistluse võidutöö.

FOTO: Arvo Pärdi keskus

Keila vallavalitsus võttis eile vastu Laulasmaa külas asuva Kellasalu kinnistu ja selle naabermaaüksuste detailplaneeringu, mis võimaldab edasi liikuda Arvo Pärdi keskuse uue hoone rajamistöödega.

Detailplaneeringu ala pindalaga 6,2 ha paikneb Laulasmaa külas Keila valla põhjaosas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee läheduses ning Laulasmaa-Lohusalu tee ääres, millest umbes 400 meetri kaugusele jääb Lahepere laht. Planeeritav maa-ala on kaetud männimetsaga. Hoone ümber säilib looduskeskkond koos olulise osa kõrghaljastusega, teatas Keila vallavalitsus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaasaegse väljapaistva ja esindusliku arhitektuuriga Arvo Pärdi keskuse hoonetele ehituskrundi moodustamine ja ehitusõiguste määramine, avalikus kasutuses olevale teele liiklusmaa krundi moodustamine ning juurdepääsuteede ja parkimise lahendamine.

Keskuse ehitamine peaks kavade kohaselt algama järgmisel aastal, valmima 2018. aastal, mil tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Arvo Pärdi keskuse uue hoone lahenduse leidmiseks kuulutati 2013. aasta lõpus välja arhitektuurivõistluse, mille võitis Hispaania arhitektuuribüroo Nieto Sobejano Arquitectos.

Keskuse südameks on ja jääb ka edaspidi helilooja arhiiv. Samas võimaldab uus hoone olulisel määral laiendada keskuse tegevust, näiteks teha koostööd uurijatega, viia läbi haridusprogramme, korraldada näituseid, muusika- ja filmiõhtuid.