9 lubamatut viga, mille tõttu su kodu põlema võib minna

Rakvere servas hukkus jalakäija.

FOTO: Marianne Loorents

G4Si tuleohutusspetsialistid panid G4S blogisse kirja vead, mida on näinud väga paljudes hoonetes ning mille tõttu su kodu põlema võib minna Vead kipuvad spetsialistide sõnul korduma ja viitavad enamasti sellele, et ühes või teises olukorras on mindud kergema vastupanu teed.

Levinumad vead tuleohutuse seisukohast

1. Katkised elektriseadmed või vigane kaabeldus. Elektriseadmestikku tuleb suhtuda täie tõsidusega ja vigu omal käel parandada ei tohi (kui sa pole just kutseline elektrik). Jälgi, et juhtmed oleksid terved ja ühendatud õigesti. Vastasel juhul võib nende vooluvõrku ühendamisel tekkida lühis, mis võib omakorda viia tulekahjuni.

2. Hooldamata ja halvasti ehitatud tulekolded. Katkised, hooldamata ja halvasti ehitatud tulekolded on talvisel ajal väga tihti tulekahju põhjuseks. Katkiste küttekollete korral saavad määravaks pragudest või mitte ette nähtud avadest lendlevad sädemed, mis võivad süüdata kolde vahetus läheduses asuva põlevmaterjali (paber, puit, riie jne). Kasutusel olevat ahju, kaminat, pliiti, korstnat ja ühenduslõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

3. Kergesti süttivate materjalide kasutamine küünalde läheduses. Küünal asugu klaasist aluse sees või peal. Põleva küünla lähedusse ei tohi asetada kaunistusi või muid esemeid, mis pilduvatest sädemetest kergesti tuld võtavad.

4. Valesti paigaldatud ja raskesti ligipääsetavad tuleohutuspaigaldised (tulekustuti, voolikusüsteem jms). Näiteks ei või tulekustuti põhi olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m, voolikusüsteemi kapi ees aga ei tohi olla tõkestavaid esemeid (näiteks lillepott)

5. Hooldamata tuleohutuspaigaldised. Kui näiteks tulekustuti või voolikusüsteem ei ole töökorras, on sellest tulekahju korral vähe abi.

6. Nõuetele mittevastavad evakuatsioonipääsud. Veendu, et evakuatsioonipääsud oleksid terved ja korralikult (seestpoolt) avatavad.

7. Väljapääsu-evakuatsioonitee tõkestamine. Evakuatsioonitee peab olema vabalt kasutatav kogu tee laiuses, vastasel juhul ei ole tagatud ohutu evakuatsioon. Evakuatsiooniteel ei tohi olla takistusi, ent tihtipeale kiputakse sinna kõikvõimalukku kola kuhjama.

8. Põlevmaterjali (papp, riie jm kergesti süttivad asjad) hoiustamine evakuatsiooniteel. Nagu nimigi ütleb, võivad asjasse mittepuutuvad esemed kergesti süttida ja muuta evakueerumise ohtlikuks.

9.Tulekindla ukse sulgur on lahti ühendatud. Vale kasutuse korral ei takista ka tulekindel uks põlengu korral tule ja suitsu levikut.