K, 28.10.2020

Segaduses lugeja: millised dokumendid peavad ehitusseaduse kohaselt olema, kui tahan oma kodus tapeeti vahetada?

Tapeet.

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Lugeja küsib:  hakkame kodus remonti tegema ja kuna vahepeal on olnud meedias  juttu sellest, et tapeedivahetuseks on tarvis projekti, siis tahaksin täpselt teada, millised dokumendid mul peavad ehitusseaduse kohaselt olema, kui tahan oma kodus tapeeti panna?

Vastab jurist Martina Proosa, advokaadibüroo Glikman, Alvin ja partnerid, raamatu « Uus ehitusseadustik ja ehitamine» autor:

Selleks, et vastata küsimusele, millised dokumendid peavad olemas olema selleks, et toaseina tapeediga katta, tuleks kõigepealt vaadata, kas see tegevus on käsitatav ehitamisena.

Ehitamise mõiste on toodud ehitusseadustiku §-s 4. Selle paragrahvi järgi loetakse ehitamiseks ehitise püstitamist, rajamist, paigaldamist, lammutamist, olemasoleva ehitise laiendamist ja ümberehitamist. Samuti on ehitusseadustiku järgi ehitamine muu ehitisega seotud tegevus, mille tulemusel «ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused» ja «pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega». Nagu näha, on ehitise mõiste väga lai ja selle alla saab paigutada väga palju ehitisega seotud tegevusi.

Ehitusseadustikus loetletud tegevustest võiks tapeedi paigaldamine sobituda näiteks muu ehitisega seotud tegevuse alla. Muu ehitisega seotud tegevus oleks tapeedi paigaldamine siiski juhul, kui selle tulemusel muutuvad ehitise füüsikalised omadused. Kui uue tapeedi paigaldamisel värvitud seinale võib mingi väga tähtsusetu muudatus ruumi iseloomustavate suuruste osas isegi toimuda, siis vana tapeedi eemaldamise ja uue paigaldamise puhul küll mingit muudatust ei toimu.

Kui oletada veel, et tapeedi vahetamine on ehitamine ja tapeet on hoone osa, võib ehitusseadustiku mõistes olla tegemist ka elamu osa asendamisega samaväärsega. Seda tegevust ei loeta ümberehitamiseks.

Kummalgi eelkirjeldatud juhul ei ole vaja taotleda ehitusluba ega kasutusluba või esitada ehitusteatist ega kasutusteatist. Tapeedi paigaldamise ja vahetamise kohta ei ole vaja koostada ka ehitusprojekti, kuna seadus seda otseselt ei nõua. Kõik juhtumid, millal tuleb ehitamiseks koostada ehitusprojekt, on märgitud ehitusseadustikus ja selle lisades. Seadus ei anna ka ühelegi isikule õigust lubasid ja teavitamist mittevajava tegevuse kontrollimiseks. Järelikult ei ole tapeedi paigaldamiseks ja selle väljavahetamiseks ühtegi dokumenti vaja ja selle töö võib rahuliku südamega kedagi teavitamata ette võtta.

Tapeedi paigaldamisele võib läheneda ka teisiti. Oma olemuselt on tapeet rohkem seotud ruumi kui ehitisega. See tähendab, et tegemist võiks olla ruumi, mitte ehitise osaga ehk sisekujunduse elemendiga. Sellisel juhul saa tapeedi paigaldamist ja vahetust üldse ehitusseadustikuga seostada ja küsimust mingi loa või teatise olemasolu vajalikkuses ei saakski tekkida.

Ehitamise kohta  saab rohkem lugeda Kinnisvarakooli raamatust «Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel.»