Arhitektide nõue Admiraliteedi ala arendajatele: vähemalt 15% kortereid

Hillar Tedrele kuuluvad Admiraliteedi basseini krundid.

FOTO: Chapman Taylor

Eesti Arhitektide Liidu hinnangul peab Tallinna ühe vanima sadamakoha ümbrusse, maa ja mere vahele kerkiv linnaruum olema pealinnale vääriline esinduskvartal, kust elu ei kao ei päeval kui ka öösel. «Parima lahendusena näeb liit, et vähemalt 15% ulatuses peavad ehitatavates hoonetes olema korterid – turvalisust tagav elu peab säilima alal ka väljaspool tööaega,» märkis liidu president Indrek Allmann.

«Liit tegi Tallinna linnaplaneerimise ametile Admiraliteedi basseini piirkonna projekteerimistingimuste kohta oma ettepanekud kolmes grupis,» selgitas Allmann. Esiteks peab tema sõnul Admiraliteedi basseini ja rajatava Promenaadi tänava vahele jäävale alale kerkima eripalgelistest kvartalitest koosnev südalinlik ning väärikas keskkond. Äärelinnale omase suure, sissepoole pööratud kaubandusruumi rajamine tuleb kindlasti välistada, sealjuures ei tohi avalikeks tänavateks lugeda poodide sisetänavaid.

«Teiseks – kõnniteed kvartalite vahel ning arendatava maa-ala ümber peavad olema piisava laiusega. Teenindava transpordi ja külastajate autode pandused ning pääsud ei tohi domineerida üle avaliku linnaruumi,» rääkis Indrek Allmann. «Kolmandaks tõime välja, et tuleb vältida Tallinna sadamaalale monofunktsionaalse ärilinnaku ehitamist, mis on probleeme tekitanud mitmel pool maailmas ning ei ole Tallinnale eriti konkreetsel kinnistul mingil juhul kohane,» märkis liidu juht.

«Kõigi arendustegevuste, sh konkreetse objekti arenduse aluseks Eesti Vabariigis on ainult ning üksnes planeeringus ja ehitusseaduses sätestatud tingimused. Need on võrdsed kõigile arendajatele ning igasuguste erisuste tegemine, kui see on ka avalik huvi, peab käima läbi avaliku protsessi. See on peamine põhjus, miks EAL on Admiraliteedi basseini arenduse protsessis olnud aktiivne kaasarääkija.»