Omapäi ümberehitamine võib kortermaja põlema panna

Kortermaja.

FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Tuleõnnetused kortermajades saavad enamasti alguse omavolilisest kütteseadme paigaldamisest või mittenõuetekohasest korstnast. 

Eesti Korteriühistute Liit ja Päästeamet alustasid märtsis koostööprojekti «Tuleohutus kortermajas», et juhtida tähelepanu tuleõnnetustele kortermajades ja tõsta korteriühistute juhtide teadlikkust nende õnnetuste ennetamise võimalustest.

Päästeameti Lääne päästekeskuse peainspektor Erti Suurtalu sõnul kujutavad suurimat ohtu ebapiisavad teadmised renoveerimisele esitatavatest nõuetest. «Elanikud ei tea, mida renoveerimisel tohib teha ja mida mitte,» rääkis ta. Tema sõnul tuleb renoveerimisprotsess nõuetekohaselt läbi viia – teha vajalikud auditid, taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused, ehitusload jne.

Vead saavad Suurtalu sõnul alguse just omapäi ehitamisest. «Kuulatakse naabrimehe kogemust ja selle põhjal asutakse asja kallale,» tõi ta murekoha välja. Suurtalu hinnangul pole alati aga põhjuseks elanike pahatahtlikkus, pigem teadmatus. Ohuallikas on ka omavoliline kütteseadmete paigaldamine.

«Oskamatult või mittenõuetekohaselt paigaldatud korstnad, valmisahjud, nö. bursuikad, gaasiseadmed või elektriradiaatorid panevad inimeste elud ohtu ja see on keelatud,» rõhutas Suurtalu.

«Korteriühistute juhtide tuleohutusalane teadlikkus on väga oluline, sest nende hoiakutest ja käitumisest sõltub tuleõnnetuste ennetamine ja tulekahjude arvu vähendamine korterelamutes,» rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Algav projekt võimaldab Jaadla sõnul ühendada korteriühistute esindusorganisatsiooni EKÜLi üleriigilise teavitusvõrgustiku ja Päästeameti ennetustöö alase kompetentsi, et ühiselt jõuda tuleõnnetuste ennetamise alase teavitusega korteriühistuteni üle Eesti. Projektiga soovitakse parandada korteriühistute liikmete teadmisi tuleõnnetuste ennetamise kohta ning tõsta valmidust neid teadmisi kasutada.

Koostööprojekti «Tuleohutus kortermajas» raames jagatakse aasta jooksul infot erinevate trükiste, artiklite ja ettekannetega korteriühistute üritustel üle Eesti; juba 4. märtsil on huvilistel võimalus kuulata Päästeameti esindajat kõnelemas Pärnus toimuval Lääne- Eesti Korteriühistute XIV Foorumil.