R, 18.09.2020

Lugeja küsib: kas aiamaja ehitamiseks on vaja ehitusluba?

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Postimehe koduportaali lugeja tunneb huvi, millisel juhul läheb vaja ehitusluba ning kas see on vajalik ka väikese aiamaja ehitamiseks.

«Soovin oma aeda ehitada umbes 12-ruutmeetrise aiamaja. Kas väikese majakese ehitamise jaoks läheb mul tõesti vaja ka ehitusluba?» küsib lugeja.

Vastab Anu Võlma, Tehnilise Järelevalve Ametist:

«Ehitusseadustiku kohaselt puuduvad nii loa- kui ka teavitusnõuded elamu või selle teenindamiseks vajalikule hoonele, mille suurus on kuni 20 ruutmeetrit ja kõrgus ei ole üle viie meetri. Seega pole sellisele hoonele ehitusluba vaja taotleda.»

Kui aga ehitise suurus on 20–60 ruutmeetrit ja see kuni viis meetrit kõrge, on vaja juba esitada ehitusteatis. Ehitusloa taotlemise kohustus on vajalik vaid suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste puhul – näiteks üle 60 ruutmeetri või üle viie meetri kõrge hoone püstitamiseks.

Täpse tabeli ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta leiab ehitusseadustikust.