Kas ja kui kiiresti tasuvad päikesepaneelid ennast ära?

Päikesepaneelide paigaldamine

FOTO: www.flickr.com

Ilmselt on peaaegu iga koduomanik mõelnud korra oma elus, milline oleks tema kodu päikesepaneelidega. Kas nende paigaldamine tasub ennast üldse ära või peakski see pigem jääma vaid üheks mõtteks?

Miks peaks päikesepaneelid paigaldama?

Energogen OÜ müügiinsener Kaspar Kasepõllu sõnul on päikesepaneelide rajamiseks nii mõnigi mõjuv põhjus:

  • Päikeseelektrijaam toodab elektrit ning omaniku jaoks vähenevad kulud võrgust ostetud elektrile.
  • Keskkonnasõbralik: energia toodetakse taastuvenergiast, sellega väheneb ka taastumatutest energiaallikatest toodetud elektri tootmine. 
  • Kogu toodetud elektrit saab kasutada kohe enda tarbimiseks ja ka niiöelda salvestada elektrivõrku. Ehk kui on hetki, kus majapidamises tarbimist ei ole ja jaam toodab elektrit, siis müüakse elekter üldisesse elektrivõrku.
  • Elektrivõrku müüdud elektrilt saab lisaks ka taastuvenergia tasu. Hetkel kehtib kord, mis tagab järgmiseks 12 aastaks elektrivõrku müüdud elektrile toetuse 5,37 senti/kWh kohta.
  • Kui toetust makstakse järgmised 12 aastat, siis jaam ise toodab elektrit rohkem kui 30 aastat. See tähendab, et tegemist on väga pika tootlusega investeeringuga.
  • Kui maja teised osad (katus, fassaad jne) kaotavad ja ei loo uut väärtust (ja pigem vajavad mingil hetkel parendamist), siis päikeseelektrijaam toodab ka aja möödudes jätkuvalt energiat.

Lähivõte päikesepaneelist

FOTO: www.flickr.com

Kui palju päikeseelektrijaama rajamine maksab?

Kui tihti levib arvamus, et päikeseelektrijaama suuruse vajaduses mängib rolli maja suurus, siis tegelikult mõjutab seda vaid elektritarve. 

«Jaama rajamise maksumus sõltub enamasti selle suurusest, kuid võib arvestada, et jaama maksumus jääb 800-1000€ vahele 1kW kohta,» sõnab päikesepaneelide müügiga tegelev Kasepõld. Sellele lisandub aga ka paigaldustasu.

Näiteks eramu, mille energiatarve on aastas umbes 5000 kWh, soovitatakse 4-5 kW süsteemi. Sellise maksumus tuleb koos paigaldusega kokku umbes 6000–7000 eurot.

Mis ajaga tasuvad päikesepaneelid ennast ära?

Kasepõllu sõnul mängib tasuvuse puhul rolli see, kas kaasatakse ka toetust või investeering kaetakse kogu ulatuses omavahenditest. 

«Täna toetab näiteks Kredex nii korterelamuid kui ka väikeelamuid nende rekonstrueerimisel. Seal hulgas on toetatav tegevus ka päikeseelektripaneelide paigaldus,» rääkis mees.

«Seega kasutades investeeringu toetust on päikeseelektrijaama keskmine tasuvus neli kuni viis aastat, vaid omavahendeid kasutades kaheksa kuni kümme aastat,» rääkis Kasepõld. Alati on aga mehe sõnul oluline vaadata nii senist elektritarbimist ning rajatava jaama tootlikkust ja neid kõrvutada, et saada selge tulemus.

Internetis leidub ka erinevaid kalkulaatoreid, mis aitavad täpsemalt energiatootlikust välja selgitada.