Kelle jaoks me tegelikult koristame?

Mõned inimesed koristavad vahetult enne külaliste saabumist.

FOTO: Pexels / CC0 Licence

On inimesi, kelle jaoks on koristamine ja kraamimine loomulik osa igapäevaelust. On ka neid, kes koristavad vahetult enne üürileandja või tähtsamate külaliste saabumist. Veebilehe apartmenttherapy.com näitel selgitame välja suurimad mõjutegurid, mille pärast inimesed kodu koristavad.

Tead ju küll seda seletamatut tunnet, mis sind valdab, kui oled ootamas mõnda eriti tähtsat külalist. Sind tabab teatud närvikõdi ning alalhoiuinstinkt. Iseenesest soovid ju kõik õigesti teha, ent organismis vallandunud stressihormoon takistab päris selgelt mõtlemast. 

Juhtiva ressursisäästlike puhastussüsteemide tootja Kärcheri Ameerikas tehtud uuringust selgus aga võrdlemisi üllatav asjaolu ameeriklaste koristamisharjumuste kohta. Uuringu kohaselt kulutab tavaline ameeriklane koristamiseks keskeltläbi 3 tundi ja 20 minutit. Üllatuslikud 34 protsenti küsitletuist koristab suurima tõenäosusega selleks, et avaldada muljet peatselt külla saabuvale sõpruskonnale. Vanemaid külla ootavad inimesed on enda suhtes aga veidi vähenõudlikumad – vaid 24 protsenti uuringus osalejatest tunnistas, et pöörab kodu koristamisele rohkem tähelepanu, kui on oodata lapsevanemate külaskäiku.

Kõige väiksema tõenäosusega koristavad ameeriklased aga juhul, kui on oodata mõne kohtingukaaslase tulekut. Vaid üheksa protsenti vastanutest tunnistas, et on koristanud vahetult enne kaaslase saabumist.

Hea lugeja, mis on sinu peamiseks motivaatoriks koduse korrashoiu tagamisel? Kas sa koristad pigem iseenda või saabuvate külaliste meeleheaks?