Korteriühistu juhatuse mitterahuldava töö korral tuleb juhatus tagasi kutsuda

Korteriühistu.

FOTO: URMAS LUIK / PRNPM/EMF/Scanpix

Juhatus on korteriühistu juhtorgan, mis esindab ja juhib korteriühistut. Juhatuse puuduliku töö korral saavad korteriomanikud juhatuse üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda.

Korteriühistu juhatusel võib olla üks kuni kolm liiget. Juhatuse puudumisel juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt. Korteriühistu juhatuse kohustuseks on tagada kaasomandi eseme korrashoid ja selleks raha leidmine. Kui korteriomanikud pole aga juhatuse tööga rahul, tuleb Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul juhatuse liikmed tagasi kutsuda ja uue juhatuse valimine vormistada üldkoosoleku otsusega. 

Kui õhku peaks kerkima küsimus, kes ja kuidas peab üldkoosoleku kokku kutsuma, siis seda teeb juhatus, eeldusel et vähemalt üks kümnendik mittetulundusühingu liikmetest on seda kirjalikult põhjendanud.

Kui aga juhatus üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda.

Vältimaks aastaid vältavaid ja raha nõudvaid juriidilisi vaidlusi, soovitab Mardi korteriühistu juhtkonnal omada igakülgset ülevaadet korteriomanike eluaseme heaoluga seotud murededest ja selleks vajalikest töödest ning kulutustest.