Kodutoetus parandab ligi 350 vähekindlustatud lasterikka pere olmetingimusi

Kokku jagatakse lasterikastele peredele elamistingimuste parandamiseks 3,2 mln eurot.

FOTO: Pexels / CC0 Licence

7. maist kuni 11. juunini oli vähekindlustatud lasterikastel peredel võimalik oma elamistingimuste parandamiseks taotleda KredExilt kodutoetust. Toetuse saamiseks esitas taotluse ühtekokku 460 peret kogusummas 4 mln eurot.

Keskmine taotletav toetussumma on 7000 eurot, kodutoetust soovivates peredes kasvab kokku 1620 last. Hetkel toimub taotluste menetlemine, mille käigus kontrollitakse taotluste ja taotlejate vastavust. Lõplikule otsusele eelnevad KredExi paikvaatlused ning otsused tehakse nähtavasti selle aasta lõpus.

Kõige rohkem taotlusi laekus Harjumaalt ja Ida-Virumaalt, kõige vähem aga Hiiumaalt ja Läänemaalt. Taotlejatest 347 esitasid taotluse esimest korda ning 113 puhul on tegemist korduvtaotlejaga. Kokku jagatakse lasterikastele peredele elamistingimuste parandamiseks 3,2 mln eurot.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul võimaldab toetus sarnaselt eelmistele aastatele parandada umbes 350 pere elamistingimusi.

«Lisaks kaasaegsetele elamistingimustele, mille alla kuuluvad muuhulgas kõige elementaarsemad mugavused nagu kraanist jooksev vesi, toimiv kütte- ja ohutu elektrisüsteem või vettpidav katus, aitavad toetuse abil tehtavad tööd kaasa ka majade pikemale säilimisele ja energiatõhususele. Kahtlemata on toetuse abil tehtavad tööd tõstnud nende perede elukvaliteeti ning võimaldanud umbes 11 000 lapsel kasvada paremate olmetingimustega kodudes,» märkis Reinsalu.