N, 24.09.2020

Ehituste dokumenteerimine ei ole pelgalt formaalsuse küsimus

Ehituse dokumenteerimine on imelihtne vaid oma ala asjatundjale.

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Puudulikult või valesti esitatud dokumentatsioon teeb menetlusprotsessi pikaajaliseks ja raiskab nii menetleja kui ka ehitise omaniku aega

Loakohustuslik ehitamine tuleb dokumenteerida ja seda peab tegema ehitaja. Tajumata edaspidist vastutust on sageli just ehitiste tulevased omanikud Domus Kinnisvara projektijuhtimise osakonna juhi sõnul kärsitud ehitise kasutusse lubamisel. Arendajal võib olla lepiguline kohustus tähtaegselt ehitisele kasutusluba saada. Kaubandus- ja büroopindade renditulu ei kannata samuti oodata. Kohalikust omavalitsusest lubade menetlusest tagasi tulev pikk märkusterida teeb protsessi keeruliseks ja närvesöövaks. «Ehituse ja seda tõendavate dokumentide parandamist tehakse sageli kiirustades ja mõnikord kahjuks ainult paberil,» märkis Tamm. Ehitamise dokumenteerimine ja järelevalve ei ole paraku ainult formaalsuste täitmiseks.

Saatan peitub pisidetailides

Nagu meie liikluskäitumine näitab, täidetakse liiklusreegleid kahjuks tihti vaid karistuse vältimiseks. Sama kehtib ehitusmaastikul. Ehitusprotsessi dokumenteeritakse kas ametnike jaoks, mitmete kooskõlastuste saamiseks või lihtsalt karistuste vältimiseks. Sealjuures kiirustatakse, varjatakse kõikvõimalikke vigu ning kasutatakse ebakvaliteetseid materjale.

«Järelevalveorganitele esitatakse tõendamiseks vaid paberil õigete materjalide sertifikaadid. Või paigaldatakse seadmeid ja kasutatakse tooteid juhendit mitte järgides,» rääkis Tamm.

Ehitamise dokumenteerimine ei ole käkitegu

Ehitusseadustikust tulenevalt peavad ehitamist kajastavad dokumendid võimaldama saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest, sealhulgas ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja -materjalidest. Ehitusdokumentidest peab olema võimalik tuvastada ehitamise eest vastutanud isikut. Seda, kas ehitaja ehitab õigesti ja ka tõendab seda nii nagu peab, ei oska ehitise omanik reeglina ise kontrollida. Selleks on ehituse omanikujärelevalve. Seega on ehitise dokumenteerimine imelihtne vaid oma ala asjatundjale.

Korrektne ehituse dokumenteerimine on ehituse lõpus ehituse omanikule üleantav ja ehituse ajal esitatav täitedokument. Sisaldab minimaalselt näiteks kvaliteedi juhtimise plaani, ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte, teostusjooniseid, betoonitööde protokolle, paigaldus,- kasutus,- ja hooldusjuhendeid, tunnistusi jne,