Mis tingib ehitus- ja kasutuslubade pika menetlusaja?

Tallinn ehitab.

FOTO: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Arendajate sõnul on Tallinnas märgata ehituslubade taotlemisele kuluva aja pikenemist, Tallinna Linnaplaneerimise Amet täheldab seevastu menetlusprotsesside kiirenemist. 

Tallinnas on viimase poole aasta jooksul menetlusse võetud 913 uut ehitusprojekti. Ehitus- ja kasutuslubasid on esimesel poolaastal väljastatud vastavalt 578 ja 485.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuki sõnul on need numbrid aukartust äratavad ja näitavad, et ehitustegevus pealinnas on jätkuvalt aktiivne.               

Mis põhjustab ehitus- või kasutuslubade menetlemise aja pikenemist?

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusosakonna juhataja Helvi Kork nendib, et suveperioodil võib menetlusprotsess teatud juhtudel tõepoolest keskmisest kauem aega võtta. Eelkõige seetõttu, et ehitiste ohutuse kontroll nõuab paljude erinevate spetsialistide sekkumist projekti järelevalvetoimingutesse. Päästeameti ehituskontrolli inspektorid on puhkuste tippajal ülekoormatud, mõningate projektide puhul on kooskõlastuste ajatelge nihutanud ka muutus Tallinna Vee töökorralduses.

Linnaplaneerimise Amet juhib jätkuvalt tähelepanu, et kiire menetlemise tagab korrektselt esitatud ehitusprojekt, mis on kooskõlas kõigi nõuete ning lähtetingimustega nagu näiteks projekteerimistingimused ja planeeringud.

«Mida korrektsem on ehitusdokumentatsioon, seda kiirem ja lihtsam on loamenetlus kohalikus omavalitsuses,» kinnitas Domus Kinnisvara projektijuhtimise osakonna juht Kaili Tamm. Menetlemiseks tuleb esitada eelnevalt pädevate isikute poolt kontrollitud ja kinnitatud projekti koosseis koos nõutud lisadokumentidega. See säästab ametnike aega ning päästab arendusprojektid lõputust ooteajast.