L, 26.09.2020

Erikasutusõigus lihtsustab kaasomandis kinnisvara kasutuskorda

Erikasutusõigus on korteriomanike kokkulepe, millega on võimalik anda osa kaasomandi esemest igakordse korteriomaniku erikasutusse.

FOTO: Marko Saarm / Sakala/ Scanpix

Hoolimata asjaolust, et korteriomandi- ja korteriühistuseadus kehtib juba alates käesoleva aasta 1. jaanuarist, tekitab uus regulatsioon siiani mõnevõrra segadust korteriga seotud ruutmeetrite määratlemisel.

Uus seadus tutvustas meile mitmeid uusi mõisteid ja põhimõtteid. Üks olulisemaid uue seadusega tutvustatud printsiipe seisneb aga hoones paiknevates garaažikohtades ja panipaikades, millest erinevalt varasemast ei ole võimalik eraldiseisvaid korteriomandeid moodustada. 

Ka kinnisvara arendajate jaoks kaasnes uue seadusega üsna ebameeldiv üllatus. Nimelt ei teki uue seaduse valguses käibele enam ühtegi eraldiseisvat korteriomandina kinnistusraamatusse sissekantud panipaika ega garaažikohta. See aga tähendab arendajate jaoks seda, et uue hoone arendamise puhul tuleb langetada strateegiline otsus  – kas võtta tulevaste koduomanike eest vastu otsus ning liita enda parema äranägemise järgi korterite juurde panipaik ja garaažikoht või jätta need osad hoonest kaasomandisse ning reguleerida nende kasutamist erikasutusõiguste kaudu. 

«Positiivne on uue seaduse puhul see, et nüüd on sõnaselgelt seaduses välja toodud, et korteriomanik võib erikasutusõiguse anda üle teisele korteriomanikule ilma ülejäänud korteriomanike nõusolekuta,» märkis Arco Vara juriidilise osakonna juht Evelin Kanter.

Erikasutusõigus on korteriomanike kokkulepe, millega on võimalik anda osa kaasomandi esemest igakordse korteriomaniku erikasutusse. Olemuslikult on tegemist kasutuskorra kokkuleppega, milles korteriomanikud lepivad kokku, kes millist kaasomandi osa võib kasutada.

Info ehitisregistrist

«Varasemalt oli võimalik korteriomandi kohta käiva kinnistusraamatu väljavõtte järgi täpselt teada saada, milline on kõnealuse korteri reaalne suurus ruutmeetrites, kuid enam mitte,» ütles Kanter.

Uue seaduse jõustumisega muutus kord sedavõrd, et korteriomandi ruutmeetreid kinnistusraamatust enam otsida ei tasu. Vastava info leiab ehitusregistrist.