R, 18.09.2020

Sissekirjutust pakkuv üürikuulutus pole seadusega kooskõlas

FOTO: KV.EE

Mõni päev tagasi sotsiaalmeedias ringlema läinud kinnisvarakuulutus, kus üüripinna asemel pakutakse hoopis sissekirjutust, pole asjatundjate sõnul sugugi seaduslik.

Kinnisvaraportaalis KV.EE vahendatav üürikorter pakub sissekirjutust aadressil Villardi 12, Tallinn. Sissekirjutuse eest küsitakse 70 eurot kuus, esimene makse on aga suisa 140 eurot. Mida ütleb seadus sellise teguviisi kohta?

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosileht selgitab lähemalt:

Üürilepingust tulenevaid üürileandja ja üürniku omavahelisi suhteid reguleerib võlaõigusseadus. See sätestab, et üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest üüri. Üürile saab anda elamut või korterit, mis on käsitletav asjana. 

Võlaõigusseadus ei näe ette võimalust anda tasu eest sissekirjutust üürile. Selline üürimine ei tulene seadusest. Juhul, kui üürnik sõlmib üürilepingu ainult sissekirjutuse saamise eesmärgil ja seda tasu eest, kuid ei saa üüritavat eluruumi kasutada elamiseks, ei ole selline kokkulepe kooskõlas kehtiva seadusega ja on tühine.

Tühine on kokkulepe, mis ei ole otseselt seotud üüritud eluruumi kasutamisega. Tühine on ka kokkulepe, mille kohaselt saab üürnik võtta asja üürile ainult siis, kui ta on nõus tasuma lisaks igakuisele üürile täiendavat tasu sissekirjutuse eest.

Antud juhul saab olla tegemist üürileandja sooviga alusetult rikastuda teise isiku arvelt. Kui kokkulepe on tühine, siis ei ole sel õiguslikke tagajärgi algusest peale. Selline üürikuulutus on ebaseaduslik. Sellise ebaseadusliku sissekirjutuse eesmärgiks saab olla ainult huvitatud isiku (üürniku) soov saada Tallinna linna elanikuna vastavad sotsiaalsed garantiid (tasuta ühistransport, lasteaia koht, võimalus õppida Tallinna üldhariduskoolis, saada Tallinna linnalt vastavaid toetusi jne).

Samas eluruumi omanik soovib sellisel viisil rikastuda isiku arvelt, kelle jaoks on oluline saada rahvastikuregistris registreeritud elukoht Eestis konkreetse omavalitsususüksuse territooriumil. Välismaalase jaoks on sellisel sissekirjutusel juriidiliseks tagajärjeks see, et ta saab sissekirjutuse alusel taotleda endale elamisluba. Hiljem annab elamisluba võimaluse püsivalt Eestisse elama asumiseks.