Rahapesuskandaalid on mõjutanud ka kinnisvaraturgu

Rahapesu

FOTO: Shutterstock

Kuigi rahapesurisk on tõsine probleem, on suur kontroll tugevalt takistanud ka täiesti ausate investorite rahapaigutusi nii Eesti majandusse kui ka kinnisvarasse. 

Uus Maa Kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuhi Külli Friedrichson sõnul on Eestit raputanud rahapesuskandaalid jõudnud kinnisvaraellu, kus löögi alla on sattunud siin tehinguid teha soovivad välismaalased, vahendab City24.ee.

Rahapesuskandaalide tuules karmistati konto avamise reegleid ning asuti tõsiselt kontrollima finantsvahendite päritolu. Finantsvahendite ausa päritolu tõestamise protsessid on kujunenud aga pikaks ning nii on jäänud hulk kinnisvaratehinguid venima.

Kontrollitakse kõiki

Ei ole vahet, kas ostuhuvilisest välismaalane tuleb Euroopa majandusruumist või on tegu kolmandatest riikidest pärinevate isikutega. Kontroll on kõigile ühtlaselt põhjalik ja aeganõudev.

Näitena toob Friedrichson välja juhtumi, kus Soome Vabariigi kodanikul tuli korteri ostuks esitada dokumendid kapitali- ja palgatulu ning dividendide kohta. Tehing õnnestus ainult tänu notari paindlikkusele ja mõistmisele.

Selliseid murekohti toob Friedrichson välja ka müüjate poolelt. Näiteks tekkis Eestis elamisloaga viibival ning siin kinnisvara omaval Venemaa kodanikul probleeme pangakonto avamisega, mida ta soovis kasutada müügitehingust saadava raha hoiustamiseks. Vastuste ootamised erinevatest pankadest võtsid Friedrichsoni sõnul aega kümnest päevast kahe nädalani.

Friedrichson lisab, et üldiselt peavad välismaalased siin konto avamist kalliks ja aeganõudvaks protsessiks.