Tartu linn plaanib uute kortermajade ehitamist

Tartu linnavalitsus võttis vastu otsused kolme korterelamu ehitusprojekti detaiplaneeringu osas.

FOTO: Shutterstock

Tartu linnavalitsus võttis teisipäevasel istungil vastu otsused kolme korterelamu ehitusprojekti detaiplaneeringu osas, vahendab City24.

Tartu linnavalitsus algatas Lääne tänava 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise, et määrata krundile tingimused korterelamute ehitamiseks. Planeeritav kahe hektari suurune ala asub Jaamamõisa linnaosas ja on hoonestamata. Alal kehtib Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneering, mille kohaselt on ette nähtud selle hoonestamine kuni kahekorruseliste ridaelamutega, teatas Tartu linnavalitsuse pressiesindus. 

Samuti saatis linnavalitsus volikogule Madruse tänava 13 krundi detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise eelnõu. Kaheksa hektari suurune krunt asub Ülejõe linnaosas ja piirneb Tartu valla territooriumiga. Planeering näeb ette maa-ala kruntideks jagamise - moodustatakse 24 üksikelamu ja 26 ridaelamu krunti.

Avalikule väljapanekule suunati ka F. R. Kreutzwaldi tänava 54 krundi detailplaneering, millega antakse ehitusõigus kuni  kahe korterelamu-ärihoone ehitamiseks.Planeeringuala suurusega 4000 ruutmeetrit paikneb Tähtvere linnaosas.

Kinnistul asub kahekorruseline laohoone, mis on riiklik kultuurimälestis. Krunti ümbritsev endine Tähtvere mõisakompleksi ala on hoonestatud ühiselamutega ning mõisakompleksi säilinud hoonetega.

Detailplaneeringuga on ette nähtud mõisaaida korrastamine. Lisaks on krundile kavandatud kuni kaks korterelamut ja/või majutusasutust. Hoonestusala määramisel on arvestatud olemasoleva ojasängi säilitamise vajadusega ja mõisaaida vaadeldavuse tagamisega.