P, 25.10.2020

Osale sinagi! Uus keskkonnakampaania keskendub iga inimese rollile keskkonna säästmisel

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Shutterstock

Eilsest alustas uus üle-eestiline keskkonnakampaania «Võta vabalt», et teadvustada iga inimese rolli keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatav «Võta vabalt» on jätk Eesti ühele suuremale keskkonnakampaaniale «Küünlaümbriste jaht» ja «Patareijaht», kus osales ligikaudu 50 000 last ja noort.

Kampaaniat korraldava MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Vaheri sõnul kasvas uus kampaania välja aastatel 2013–2018 toimunud «Küünlaümbriste jahist» ja «Patareijahist», mille jooksul koguti kokku peaaegu 15 miljonit teeküünlaümbrist ja rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid.

«Hakkasime seejärel otsima keskkonnast hoolivatele inimestele uut väljundit ning märkasime, et uuringute kohaselt inimesed küll teavad õiget käitumisviisi ja vähemalt teoreetiliselt ka selle mõjusid, kuid ei oska sageli neid teadmisi rakendada,» selgitas Vaher.

«Suur osa inimestest peab keskkonnasäästliku käitumise takistuseks mingit välist jõudu, teadvustamata, et muutused saavad alguse neist endist. Nii tekkiski mõte algatada kampaania «Võta vabalt», et igaüks mõistaks oma rolli keskkonnaprobleemide lahendamisel.»

Uus keskkonnakampaania keskendub veele, õhule, tarbimisele ja maale. Iga fookuse puhul on olemas väljakutsed, mille seast iga võistkond valib meelepärase, millele pühenduda ja lahendust otsida. Väljakutseks on näiteks elu kilekotivabalt, keemiavabalt või ühekordse plastiku vabalt, taaskasutus ning uute asjade ostmise vähendamine, väiksem vee ja elektrienergia tarbimine, täpsem loetelu on toodud SIIN.

Kampaanias osalemiseks tuleb kokku panna vähemalt kolmeliikmeline võistkond olenemata vanusest, kuid sinna peab kindlasti kuuluma üks täiskasvanu. Tiimi võib näiteks moodustada lasteaiarühmade, klasside, perekondade, suguvõsade, ettevõtete või teiste organisatsioonide baasil.

Iga valitud väljakutse täitmise kohta teeb võistkond kodutöö, kus kirjeldab püstitatud eesmärki, kuidas see saavutati ning mida tiimiliikmed tegevustega õppisid. Väljakutsega seotud tegevuste ning selle käigus saadud emotsiooni näitlikustamiseks tuleb lisada pilt või video ning hinnata ise 10-palli skaalal, kuivõrd muutis konkreetse teema süvitsi käsitlemine võistkonnaliikmete harjumusi tulevikuks.

Kodutööde esitamine algab iga fookusteema viimasel nädalal ning kestab tarbimise osas kuni 5. märtsini, vee osas kuni 5. aprillini, maa osas kuni 5. maini ja õhu osas kuni 20. mai. Iga esitatud kodutöö eest on võimalik teenida maksimaalselt 10 punkti.

Võistkondade hindamisel läheb arvesse kampaanias osalemine, tööde õigeaegne esitamine ja nende esitlemise oskus, lisaks vabateema käsitlemine, žürii hinnang ja rahvahääletus. Kõik punktid liidetakse omavahel kokku ning selle tulemusel tekib võistkondade pingerida. Kampaania tulemused avalikustatakse 1. juunil ning parimad kutsutakse auhinnasündmusele.