Asjatundja selgitab: mida teha, kui hindaja eksperthinnang meeltmööda pole?

Kinnisvarahindajad puutuvad ikka ja jälle kokku inimestega, kellele eksperthinnangus saadud turuväärtus meeltmööda pole.

FOTO: Shutterstock

Domus Kinnisvara hindaja Kädi Panti sõnul pole kodu müüvad inimesed eksperthinnanguga tihtipeale rahul. 

Kinnisvaraportaalides näeme iga päev kuulutusi, mis lõppevad lausega «maakleritel palun mitte tülitada». Paljud omanikud, kes soovivad oma kodu ise müüa, kujundavad müügihinna aga kinnisvaraportaalides olevate müügihindade põhjal, mis ei ole sugugi vale, kuid portaalides olevad hinnad ei pruugi kajastada turul toimuvat olukorda: müügihind võib olla üks, kuid tehingus kajastuv number hoopis midagi muud.

Omanike soovitud hind oma vara eest võib sisaldada näiteks emotsionaalset väärtust – enamjaolt on sellise väärtuse taga teatud tundmus oma vara suhtes, mis on kohati täiesti mõistetav. Ostja vaatenurgast võib see aga tekitada olukorda, kus inimene ei soovi seda vara soetada, sest tegemist on liiga kõrge müügihinnaga ja ostjal endal puudub selle vara suhtes emotsionaalne väärtus.

Lisaks kinnisvaraportaalide põhjal kujunenud müügihindadele, võivad kinnisvaraomanikud konsulteerida enne oma korteri või elamu müüki panemist valede inimestega. Ise kui kinnisvarahindaja olen kokku puutunud klientidega, kes on nõu küsinud mõnelt sõbralt või tuttavalt. Kahjuks see sõber või tuttav pole osutunud isikuks, kes iga päev tegeleb kinnisvaraga ja teab turul toimuvast – selline olukord viib omaniku aga vale müügihinna määramiseni.

Mida need olukorra kinnisvaras tegutsevatele inimestele näitavad?

Kinnisvarahindajad puutuvad ikka ja jälle kokku inimestega, kellele eksperthinnangus saadud turuväärtus meeltmööda pole. Nagu eelnevalt välja toodud, põhjuseid võib olla mitmeid. Kinnisvarahindaja mitte ei leia turuväärtust müügihindade põhjal, vaid leiab selle turul toimunud tehingute põhjal. Jällegi: kinnisvaraportaalides olevad müügihinnad võivad olla midagi muud kui turul toimunud tehinguhinnad.

Selliste juhtumite puhul, kus vara müügihind on tunduvalt kõrgem turuhinnast, tuleb ette olukordi, kus kinnisvarahindaja poolt koostatud eksperthinnang valmistab pettumuse nii müüjale kui ka ostjale. Müüjale võib eksperthinnang pettumuse valmistada seetõttu, et ta ei pruugi saada oma müüdava vara eest nii palju kui algselt lootis, ning ostjale seetõttu, et tal pole piisavalt vahendeid, et seda vara soetada.

Kui eksperthinnang valmistab kliendile pettumuse, leiavad kinnisvarahindajad ennast alatihti olukorrast, kus neil tuleb kliendile anda põhjalik tagasiside selle kohta, miks vara väärtus just selline on. Leidub kliente, kes mõistavad, et liiga kõrge müügihind võib kaasa tuua mitmeid probleeme, kuid leidub ka inimesi, kellele vahest «karm reaalsus» kohale ei jõuagi.

Mida tuleks siiski teha, et taolisi olukordi vältida?

Et koostatud eksperthinnang ei valmistaks Sulle pettumust, konsulteeri enne vara müüki panemist või ostmist oma piirkonna kinnisvarahindaja või -konsultandiga. Nii saad välja selgitada oma võimalused ning tegutseda olukorrale vastavalt. Meie kui kinnisvaras tegutsevad inimesed näeme, mis iga päev turul toimub, ja saame omavahelise koostööna aidata Sind nõu ja jõuga: selgitame välja, kas Sinu müüdava või ostetava vara eest küsitud müügihind on võrdväärne turuhinnaga ning aitame meeleldi kogu müügi- ja ostuprotsessi käigus.