IKEA viis Eestis läbi uuringu ning tulemused olid üllatavad

Rootsi mööblifirma IKEA avamiseelne meediapäev Tallinnas avatavas väljastuspunktis ning näidistesaalis.

FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp / Scanpix Baltics

Eriolukorra ajal tegi IKEA Eestis uuringu, mille eesmärk oli saada teada, kuidas on inimesed muudatustega kohanenud ning mida sellest õppinud.

IKEA uuringust selgus, et üle kahe kuu kestnud eriolukorra ajal oli enamik Eesti inimestest isolatsioonis kahekesi, kuid iga kahekümnes isoleeris end üksinduses. Lisaks selgus uuringust, et kodus veedetud aeg sisustati kodu korrastades ja uusi asju õppides.

Ligikaudu pool Eesti elanikest tunneb muret riigi majandusliku olukorra üle. 42 protsenti vastas, et tunneb muret isikliku majandusolukorra üle ning 35 protsenti muretseb oma tervise pärast.

Teisalt nägi osa inimesi seda olukorda kui võimalust keskenduda iseendale. Peaaegu kolmandik elanikest tunnistas, et on praeguse olukorra üle õnnelikud ning veerand vastanutest nägid seda kui võimalust aeg maha võtta. Iga kümnes inimene tunnistas, et kodus esines selle aja jooksul tavapäraselt enam erimeelsusi.

Eriolukord veedeti kodus

Ligikaudu kaks kolmandikku vastajatest ütles, et on oluliselt vähendanud ostu- ja muid retki kodust väljapoole. 47 protsenti vastanutest veetsid peaaegu terve eriolukorra aja koduseinte vahel. 

Enamik uuringus osalenud inimestest elas eriolukorra ajal kodus, kuid vähesel määral leidus ka neid, kes veetsid eriolukorra vanemate kodus või maakodus.

Õpiti koos aega veetma ja uusi roogi valmistama 

Uuringu kohaselt õppis kolmandik inimestest oma perega rohkem aega veetma ning teine kolmandik lihvis oma kokandusoskusi ja harjutas uusi retsepte. Ligikaudu veerand on kodus kasutusele võtnud uued tegevused, näiteks pindade sagedasema desinfitseerimise. 15 protsenti vastasid, et on õppinud sõpradega uuel viisil suhtlema ning 17 protsenti vastanutest on hakanud kodus trenni tegema.