Pilt selgeks: kui palju maksab maakütte paigaldamine?

Maakütte paigaldus on mitmeetapiline ja aeganõudev protsess.

FOTO: Urmas Luik

Suve jooksul salvestub maapinda suures koguses soojusenergiat, mida on võimalik ära kasutada hoonete kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks, vahendab City24

Maasoojuspump on kütteseade, mis kasutab maapinda akumuleerunud soojusenergiat eramute ja büroohoonete kütmiseks ja vee soojendamiseks. Lühidalt võib seda nimetada maakütteks. 

Maasoojuspump kogub soojusenergia maapinna pealmistest kihtidest, veekogust või maapinna põuest.

Maakütte paigaldus

Maakütte paigaldus on mitmeetapiline ja aeganõudev protsess. Maakütte paigaldus eeldab erialaspetsiifilisi ehitustöid, mistõttu tohib seda teha vaid vastava koolituse läbinud professionaal.

Spetsialistid soovitavad maakütte soetamisel kaasata kindlasti oma ala eksperte kvaliteetse projektijuhtimise ja lõpptulemuse garanteerimiseks. Maakütte paigaldus koos standardtöödega võib võtta aega umbes 4 kuni 5 päeva.  

Esimese paari päeva jooksul  paigaldatakse maakollektor. Maakollektor paigaldatakse umbes 1–1,5 meetri sügavusele maapinda nii, et torude minimaalne vahekaugus oleks vähemalt 1 meeter. Teiseks oluliseks sammuks on maasoojuspumba paigaldus ja selle ühendamine maakütte kollektoriga. Kõige viimasena tuleb külmakandja lisada maakütte kollektorisse ja kogu küttesüsteem soojuskandjaga. Kõikidele nimetatud töödele lisanduvad ka maasoojuspumba seadistamine, komponendid, elektrilised tööd ja kogu paigaldatud süsteemi toimimise kontrollimine.

Kui palju maksab maakütte paigaldus?

Maasoojuspumba hind koos paigaldusega ehk maakütte hind sõltub enamasti maasoojuspumba seadme, vajaminevate komponentide ja paigalduse hinnast.

Alustame maasoojuspumba maksumusest. Hind sõltub eelkõige seadme võimsusest. Ehk, kui suure pinna kütmiseks on seade mõeldud, sellest tulenevalt on maasoojuspumpade tehnilised näitajad ja hinnad erinevad. Maasoojuspumba keskmine hind jääb 4000 ja 6000 euro vahele. 

Maakütte paigalduse hind sõltub eelkõige maakollektori pikkusest, maakütte kollektori paigalduse hind on keskmiselt 3 eurot meetri kohta. Maakollektori pikkus on tihtipeale väga erinev sõltuvalt objektist, kuid orienteeruva pikkuse väljaarvestamiseks võib kasuta järgmist reeglit: ühe ruutmeetri kütmiseks on vaja vähemalt 3 meetrit maakollektorit. Lõplik maakütte kollektori pikkus sõltub hoone pindalast ja maapinnast kuhu see paigaldatakse.

Standardne maakontuuri paigalduse hind jääb 2000 euro lähedale ja maasoojuspumba hind koos paigaldusega maksb umbes 7000–9000 eurot.

Täpse maakütte paigalduse hinna arvestavad välja projektijuhid, kes on tutvunud detailsete objektiandmete ja hoone soojavajadusega. 

Saades hinnapakkumise maakütte paigalduse kohta, siis veendu, millised ehitustööd ja -materjalid on pakkumise sees. Tihtipeale sisaldab soodsam pakkumine standardlahendust ja ei ole koostatud just sinu hoonetüübile või reaalseid vajadusi silma pidades. 

Miks valida maaküte?

Maaküte on loodussõbralik ja soodne kütteallikas aastaringseks sooja tootmiseks. Soojusenergia toodetakse maasoojusest, mida nimetatakse taastuvaks energiaks. Soojusenergia kogumiseks maapinnast ja selle juhtimiseks siseruumi vajab seade elektrienergiat. Kõik maasoojuspumbad töötavad väga efektiivselt ja suudavad 4–5 korda enam soojusenergiat toota kui selleks ise elektrienergiat kulutavad. 

Maakütte elektrikulu on suhteliselt madal: keskmiselt 1 kWh energia kasutamisega suudab maasoojuspump toota 4–5 kWh soojusenergiat. Soojuspumba kasutegur ehk COP iseloomustab seadme töö efektiivsust. Kui COP on 4, siis toodab seade 4 korda rohkem soojusenergiat kui selleks peab kulutama. 

Tulenevalt säästlikust toimimisest hoiab maaküte küttekulud madalad ja säästab meie loodust. Suurte hoonete puhul on seetõttu ka maakütte tasuvus kiire ja tasuvusaeg lühike, kuna maakütte süsteemid on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Kompressori keskmine eluiga on 20 ja maakütte kollektorite vastupidavus umbes 100 aastat.