ÜLEVAADE ⟩ Koroonaviirus on Harjumaa eramute hinnad ja pakkumiste arvu langusse viinud

Alates 2009. aastast on kinnisvaraturg järk-järgult aktiviseerunud.

FOTO: Shutterstock

Maikuu alguseks oli koroonaviiruse leviku tõttu langenud korteriturul nii tehingute arv kui ka keskmine ruutmeetri hind Harjumaal ja mujal Eestis. Milliseid märke ja muutusi maikuu seisuga on näha Harjumaa hoonestatud elamumaade, maakeeli eramute turul, selgitab Lahe Kinnisvara hindaja Jaanika-Jane Tõnurist.

Harjumaa hoonestatud elamumaade turu viimase kümne aasta madalseisuks võib pidada 2009. aastat, kus Harjumaal teostati vaid 888 tehingut, sealhulgas Tallinnas 267 tehingut. Aprilli 2020 tehingute arv oli peaaegu sama mis aprillis 2009, kuid märtsis ja mais 2020 erines oluliselt 2009. aasta samadest kuudest.

Alates 2009. aastast on turg järk-järgult aktiviseerunud ning viimase kolme aasta jooksul on teostatud tehingute arv jäänud vahemikku 1509-1643 tehingut aastas. 2018. aastast on aastal tehingute arv langes ning aasta jooksul teostati kokku 1509 tehingut, mida oli 8,2 protsenti vähem kui eelneval aastal. 2019. aasta jooksul teostati kokku 1561 tehingut, mida oli ligikaudu 3,4 protsenti enam kui 2018. aastal.

Märkimisväärne on kasv – 64 protsenti – hoonestatud elamumaade tehingute arvus mais võrreldes aprillikuuga, kui kehtis terve kuu eriolukord.

Tehingute arvude ja hindade liikumised maakonniti

Aprillikuu lõpuks oli tehingute arv ühe kuuga langenud kaheksas maakonnas ja tõusnud seitsmes, mais langes neljas maakonnas ja tõusis üheteistkümnes.

Ühe kuu baasil ei saa teha lõplikke järeldusi turuolukorra kohta, kuid kolme kuu võrdluses aasta varasema sama perioodiga on näha tehingute arvu vähenemise suunda.

Viimastel aastatel on eramute mediaanhind kiirelt kasvanud, kuid koroona peatas hinnatõusu. Mediaanhind on viimastel aastatel püsinud vahemikus 100 000 eurot – 140 000 eurot Harjumaal ning 190 000 eurot – 220 000 eurot Tallinnas. Märkimisväärne on asjaolu, et märgatavalt on kasvanud hinnad just viimaste aastate jooksul. 2018. aastal oli mediaanhind 124 000 eurot ning 2019. aastal 140 000 eurot, mis on omakorda 9,1 protsenti kõrgem kui 2018. aastal.

Kui märtsis kasvas mediaanhind 20 protsenti, võrrelduna aasta varasema sama kuuga, siis aprillis langes hind 29,4 protsenti ja mais 6,6 protsenti, kuid võrreldes selle aasta aprillikuuga kasvas mediaanhind mais koguni 11 protsenti.

2009. aasta hoonestatud elamute hinna võrdlus käesoleva aasta samade kuudega

Tähelepanuväärne on, et aprillis, kui kehtis eriolukord, oli tehingute mediaanhind hoonestatud eramutega isegi 15 protsenti madalam kui 2009 aasta aprillis. Mais oli sama näitaja 4 protsenti kõrgem kui 2009. maikuus.